Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beethoven: 6. szimfónia

2019.03.26

6. szimfónia, Pastorale, F-dúr (Op. 68.)

Programzene, minden tételnek alcíme van. ® Knecht délnémet zeneszerző 1784-ben készült műve (Portrait musical de la nature) programzenei szimfónia, melynek programja szinte azonos a Beethovenével. (Beethoven nyilván ismerte Knecht művét vagy legalábbis annak programját.)

 

1. Tétel, Vidám érzések ébredése falura érkezéskor

Vidám, derűs, Beethoven könnyen váltogatja a témákat és motívumokat.

Főtéma eredete: megtalálható Kuhač délszláv népzene kutató nagy népdalgyűjteményében, mint horvát táncdallam, és szinte hangról-hangra megegyezik Beethoven témájával. Beethoven foglalkozott népzenével, de mivel a népzene kutató közlése előtt sehol nem jelent meg ez a dallam, valószínűleg ez a gyűjtés Beethoven témájának falura kerülését mutatja.

A tétel zenéje szinte kivétel nélkül 2, 4, és 8 ütemes mondatok és periódusok sorozatából épül, kivéve az átvezető rész. A zárótéma stilizált dudazene. A kidolgozás végén hegedű szólókadenciát art Beethoven.

 

2. tétel, Patakparti jelenet

Szóhoz jut a hangfestés. A tétel nagy részén végigvonul az ún. patak-motívum (jellegzetes barcarola ritmus- velencei gondolások munkadala, ringatózó, rendszerint 6/8-os metrumú), és sok a madárhangot utánzó képlet (Ft. – vörösbegy), különösen a tétel végén, ahol néhány ütem tartamára madárkoncertet hallunk (fülemüle, fürj, kakukk) ® Beethoven meg is nevezi őket; csak zenei tréfa, mert nem igazán illik formailag a tételbe. 

szabad szonátaforma

 

3. tétel, Vidám paraszti mulatság

Itt sincs scherzo megnevezés. Innentől kezdve nincs megállás a tételek között.

Komikus, groteszk hangvételű.

Tétel indítás: F-dúr falusiak gyülekezése – D-dúr ländler tánc; átmenet nincs a hangnemi változások között.

75. ü. falusi muzsikusok komikus képe. Beethoven gyakori látogatója volt a Mödling melletti „Három hollóhoz” címzett kocsmának, így ismert ilyen kocsmában játszó muzsikusokat. Táncokat is komponált nekik. Ezeket úgy szerkesztette meg, hogy a muzsikusok felváltva letehessék a hangszerüket és pihenjenek, szundíthassanak egyet. A falusi muzsikusok ugyanis gyakran félálomban játszottak, vagy teljesen elaludtak és néha közbe fújtak 1-1 hangot. A tételben őket utánozza Beethoven.

 

4.tétel, Mennydörgés, zivatar

A viharzenének a 16.sz. vége óta számtalan változatát ismerjük. (Mozart: Idomeneo, Haydn: Évszakok)

Beethoven nem pusztán akusztikai jelenségeket illusztrál, hanem elsősorban emberi érzéseket, hangulatokat fest.

 

5.tétel, Pásztorének. Vidám és hálás érzések a vihar után.

Ez a szimfónia egyetlen pasztorális jellegű tétele. Szabad építkezésű tétel. Felismerhető benne a hagyományos szonátaforma, de a rondó és a variációs forma is. Népies dallamok szólalnak meg benne.